ทัวร์ลาว

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง


 • รหัสทัวร์ : 23-QV-HSL1003-1
  เดินทาง : มี.ค. 63
  ระยะเวลา : 3วัน 2คืน
  เดินทางโดย : LAO AIRLINES
  ราคาเริ่มต้น : 8,988-

 • รหัสทัวร์ : PKG FD311
  เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 63
  ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน
  เดินทางโดย : Air Asia
  ราคาเริ่มต้น : 6,888.-

   

Visitors: 130,435