ทัวร์แคนาดา

แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์


 • เดินทาง: เม.ย. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน : ไชน่าอิสเทิร์น
  เริ่มต้น: 95,900.-

 • เดินทาง: เม.ย. - ส.ค. 62
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน : ไชน่าอิสเทิร์น
  เริ่มต้น: 108,888.-

   

Visitors: 113,426