โปรโมชั่นทัวร์

   

 Hongkong Summer Sale  เทศกาลลดทั้งเกาะ

เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี

Great Singapore Sale  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2019


 • เดินทาง : มิ.ย.-ต.ค. 62
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: SCOOT
  เริ่มต้น: 9,999.-
Japan Summer sale ริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

 • รหัสทัวร์ : JXJ14
  เดินทาง : มิย - กย .62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 17,888.-

 • รหัสทัวร์ : JXW221
  เดินทาง : มิย - กย .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่ 18,888.-

 • รหัสทัวร์ : NRT11
  เดินทาง : มิย - กย .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้นที่ 17,999.-
Japan End of sale  เริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

Korea Sale FESTA วันที่ 29 กันยายน – 31 ตุลาคม ของทุกปี


 • เดินทาง: มิ.ย. - ก.ย. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: THAI AIR ASIA X
  เริ่มต้น: 12,888.-

 • เดินทาง: มิ.ย. - ก.ย. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: แอร์เอเชียเอ็กซ์
  เริ่มต้น: 12,999.-

 • เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 62
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  เริ่มต้น: 13,999


 • เดินทาง : พ.ค. - ส.ค. 62
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : VIETJET AIR
  เริ่มต้น ฿8,999.-

 • เดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 62
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Thai Air Asia
  เริ่มต้น ฿9,888.-

 • เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 62
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : คาเธ่ย์ดรากอนแอร์ไลน์
  เริ่มต้น 8,998.-

 • เดินทาง : มิ.ย. 62
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : ลัคกี้แอร์
  เริ่มต้น 9,999.-

 • เดินทาง : พ.ค. , ส.ค. 62
  ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน : เมียนมาร์ แอร์เวย์
  เริ่มต้น 7,999.-

 • เดินทาง : 19,20พ.ค. - 10,11,12ส.ค. 62
  ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน : เมียนมาร์ แอร์เวย์
  เริ่มต้น 8,499.-

 • เดินทาง : ก.ค. 62
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 วัน
  สายการบิน : VIETJET AIR
  เริ่มต้น : 7,999.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 108,686