ทัวร์สิบสองปันนา

ดินแดนที่มีนามว่า “สิบสองปันนา” คิดว่ามีน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ ดินแดนที่มี ชื่อเสียงเรียงนาม และวัฒนธรรมแบบชนชาติไทมาแต่โบราณ หลายคนในภาคเหนือและอีสานของไทยมีบรรพบุรุษหรือเชื้อสายมาจากดินแดนแห่งนี้ ดินแดนที่มีผู้คนและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับชนชาติไทยในประเทศไทย

Visitors: 278,038