SPECTRUM OF THE SEAS

Spectrum of the Seas เป็นเรือสำราญแบบควอนตัมอัลตร้าคลาสที่ Royal Caribbean International เป็นเจ้าของและเป็นเรือลำแรกของเรือของเธอ ชั้นควอนตัมเป็นเรือสำราญชั้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเรือ Meriviglia MSC Cruises และสนามโอเอซิส Royal Caribbean International 

  

Visitors: 273,123