ทัวร์จอร์เจีย

จอร์เจีย (Georgia) เรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย ไข่มุกแห่งคอเคซัส  เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์มีเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ลองไปสัมผัส เพราะมีบรรยากาศสวยงาม โดดเด่นทั้งที่เที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแบบให้เลือกสรร

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เมืองหลวงชื่อประเทศจอร์เจีย คือ "กรุงทบิลิซี" (Tbilisi) เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี

การเดินทางจากประเทศไทยไปจอร์เจียจะใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมง

 

 

•สภาพอากาศของจอร์เจีย
มีการแบ่งภูมิอากาศเป็น 2 โซนหลัก ๆ คือ ทางฝั่งตะวันตกและทางฝั่งตะวันออกของประเทศ โดยมี Greater Caucacus Mountains, Lesser Caucacus Mountains และทะเลดำเป็นตัวแปรหลักของสภาพอากาศ โดยฝั่งทางตะวันตกอากาศจะอบอุ่นมากกว่าทางด้านตะวันออกเพราะอยู่ติดกับทะเลดำ
- ฤดูใบไม้ผลิ  จะอยู่ราว ๆ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10-24 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน  จะอยู่ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 16-31 องศาเซลเซียส
- ฤดูใบไม้ร่วง . อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 4-20 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาวอยู่ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -3 ถึง 8 องศาเซลเซียส

กรุณากรอกข้อความ...


 • รหัสทัวร์ : GQ3TBS-QR003
  เดินทาง : 11 - 16 เม.ย. 63
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน Qatar Airways
  เริ่มต้นที่ 39,900.-

 • เส้นทาง :Georgia
  รหัสทัวร์ : GQ3TBS-TK002
  เดินทาง : 14 - 21 เม.ย. 63
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน Turkish Airlines

 • รหัสทัวร์ : XJTBS02
  เดินทาง : 14 - 19 เม.ย. 63
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  เริ่มต้นที่ 29,888.-


 • เส้นทาง : Georgia
  รหัสทัวร์ : GQ3TBS-QR003
  เดินทาง : มค - พค 63
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน Qatar Airways
  เริ่มต้นที่ 39,900.-

 • เส้นทาง :Georgia
  รหัสทัวร์ : GQ3TBS-TK001
  เดินทาง : กพ - มิย 63
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน TURKISH
  เริ่มต้นที่ 35,900.-

 • เส้นทาง :Georgia
  รหัสทัวร์ : GQ3TBS-TK002
  เดินทาง : กพ - มิย 63
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน Turkish Airlines
  เริ่มต้นที่ 42,900.-

 • เส้นทาง :Georgia
  รหัสทัวร์ : GQ3TBS-QR004
  เดินทาง : กพ - พค 63
  ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
  สายการบิน Qatar Airways
  เริ่มต้นที่ 46,900.-

 • เส้นทาง :Georgia
  รหัสทัวร์ : GQ3TBS-EK001
  เดินทาง : กพ - มิย 63
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน Emirates
  เริ่มต้นที่ 34,333.-

 • เส้นทาง :Georgia
  รหัสทัวร์ : PGR04-KC
  เดินทาง : มค - มีค 63
  ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน Air Astana
  เริ่มต้นที่ 42,900.-

 • เส้นทาง :GEORGIA - KASAKSTAN
  รหัสทัวร์ : GEO-SK8D5N -KC
  เดินทาง : 12 - 19 เม.ย. 63
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน Air Astana
  เริ่มต้นที่ 52,888.-

 • เส้นทาง :AZEBAIJAN - GEORGIA
  รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : 12-18 มี.ค. / 26 มี.ค.- 01 ม.ย. 2563
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน QATAR AIRWAYS

 • เส้นทาง :GEORGIA - Uzbekistan
  รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 63
  ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
  สายการบิน อุซเบกิสถานแอร์เวย์

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 120,760