ประเทศโครเอเชียถือว่าเป็นสมาชิกของสหภาพEU แต่ไม่ได้ใช้เงินสกุลยูโร ประเทศนี้ให้เงินสกุลของตัวเอง คือ “คูน่า” (Kuna) โดยคูน่า เป็นภาษาโครแอตหมายถึง “มาร์-เทน” (Marten) เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้าย ๆ แรคคูน พบได้ทั่วไปในทวีปยุโรป โดยในสมัยอดีต ช่วงยุคกลาง (Middle Ages) ของยุโรป การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวโครแอตนั้น จะใช้ขนของคูน่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายเสมือนเงินในปัจจุบัน ขนของคูน่าเป็นสิ่งที่มีค่ามาก  

 

ภาษาโครเอเชีย “Hrvatska”

Image result for croatia language

“Hrvatska” (เฮอร์วาส-คา) เป็นภาษาโครแอตที่ชาวโครแอตเรียกแทนตนเองรวมไปถึงใช้เรียกแทนชื่อประเทศโครเอเชียด้วย โดยในการกรอกข้อมูลในอินเตอร์เนทบางเวบไซท์ หากมีช่องให้เลื่อนเลือกชื่อประเทศ อาจจะไม่มีชื่อประเทศ Croatia ให้เลือก โดยจะมี “Hrvatska” ให้เลือกแทน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ “.hr” ซึ่งใช้เป็นโดเมนเนมของประเทศโครเอเชีย และตัวอักษร “HR” เป็นตัวย่อของชื่อประเทศ

 

 สภาพอากาศของประเทศโครเอเชีย

โครเอเชียเป็นประเทศที่มี สภาพอากาศน่าเที่ยวตลอดปี  ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงาม และบรรยากาสที่แตกต่างกันไป ซึ่งฤดูที่เหมาะกับการมาเที่ยวโครเอเชียมากที่สุดก็คือ ฤดูร้อน (Summer) เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่อากาศเย็นกำลังดี ไม่หนาวจนเกินไป อุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศา - 25 องศา 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเช็คอิน

เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค (OLD TOWN DUBROVNIK) 

เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค (OLD TOWN DUBROVNIK) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้น ทะเบียนให้ดูบรอฟนิคเป็นเมืองมรดกโลก ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร ล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา

พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian’s Palace)

พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian’s Palace) ที่ สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรด์ิดิโอคลีเชี่ ยน ที่ ต้องการสร้าง พระราชวังส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่ งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ในยุค สมัยของจักรพรรด์ิดิโอเคลีเชี่ ยน เป็ นช่วงยุคสมัยเริ่ มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรื อ จักรวรรดิไบแซนไทน พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1979

 

 จัตุรัสเซนต์มาร์ค (ST. MARK’S SQUARE)

 จัตุรัสเซนต์มาร์ค (ST. MARK’S SQUARE) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและ ท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์มาร์ค ST. MARK’S CHURCH โบสถ์ โรมันคาทอลิก เก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วยหลังคาที่ มีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นลวดลายตราสัญลักษณ์ของเมือง

 

ซี ออแกน (SEA ORGAN)

ซี ออแกน (SEA ORGAN) เป็นผลงานด้าน เสียงเพลง จากการทำแนวบันไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตามชายฝั่งแล้วน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่งทำให้เกิด เสียงบรรเลงจากธรรมชาติ เป็นผลงานการออกแบบที่มีชื่อเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินที่มีชื่อว่า นิ โคล่า บาซิช

 

>>++ 5 เรื่อง!! ต้องรู้ก่อนไปเที่ยวโครเอเชีย ++<< 

                                                          คลิ๊กรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ : https://bit.ly/2QGd6CY