ทัวร์ออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย : เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีลักษณะเป็นทวีป ออสเตรเลียตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย หรือที่เรียกว่า โอเชียเนีย” มีพื้นที่ทั้งหมด 7,706,168 ตารางกิโลเมตร สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นเขตร้อนถึงเขตอบอุ่น อุณภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ทัสมาเนีย ประมาณ 0 - 12 องศาเซลเซียส และร้อนที่สุดที่มณฑลตอนเหนือ ประมาณ 33 - 34 องศาเซลเซียส
สถานที่ท่องเที่ยว : 
Bondi Beach (หาดบอนได), The Great Barrier Reef (เกรตแบร์ริเออร์รีฟ), Sydney Opera House (โรงอุปรากรซิดนีย์), Blue Mountains (เทือกเขาสีเงิน), Taronga Zoo (สวนสัตว์ทารองก้า), Harbour Bridge (สะพานฮาร์เบอร์), The 12 Apostles (เสาหินสาวกทั้ง 12)

  

--------------------------------------------------------------------------------

Visitors: 268,010