เที่ยวทั่วไทย

ประเทศไทย มีชื่ออย่างเป็นทางราชการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมมีชื่อว่า " สยาม " รัฐบาลประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2482 ประเทศไทยมีขนากใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,120 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 69 ล้านคน ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสอยู่หลายแห่ง ทั้งเที่ยวทะเล เที่ยวภูเขา เที่ยวน้ำตก เที่ยวป่า หรือแม้แต่เที่ยวในเมืองชมวัฒนธรรมต่าง ๆ 


 • รหัสทัวร์ : GWH0318
  เดินทาง : มี.ค.-ก.ย. 63
  ระยะเวลา : 3วัน 1คืน
  เดินทางโดย : Van VIP 9ที่นั่ง
  ราคาเริ่มต้น : 6,200.-

 • รหัสทัวร์ : GWH0201
  เดินทาง : มี.ค. - ธ.ค. 63
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย : Van VIP 9 ที่นั่ง
  ราคาเริ่มต้น : 8,000.-

 • รหัสทัวร์ : GWH0603
  เดินทาง : มี.ค. - ก.ย. 63
  ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  เดินทางโดย : Van VIP 9 ที่นั่ง
  ราคาเริ่มต้น : 4,900.-

 • รหัสทัวร์ : GWH0608
  เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 63
  ระยะเวลา : 1วัน
  เดินทางโดย : Van VIP 9 ที่นั่ง
  ราคาเริ่มต้น : 2,090.-

 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : มี.ค.-ก.ค. 63
  ระยะเวลา : 1วัน
  เดินทางโดย : Van VIP
  ราคาเริ่มต้น : 4,690.-

 • รหัสทัวร์ : GWH0504
  เดินทาง : มี.ค. - ก.ย. 63
  ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  เดินทางโดย : Van VIP 9 ที่นั่ง
  ราคาเริ่มต้น : 5,300.-

 • รหัสทัวร์ : TMSKM-BS001
  เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 63
  ระยะเวลา : 1 วัน
  เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นัง
  ราคาเริ่มต้น : 1,999.-
Visitors: 130,434