ทัวร์อังกฤษ สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร : สหราชอาณาจักร ประกอบด้วย อังกฤษ สก๊อตแลนด์  และ เวลส์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่ออันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การอุตสาหกรรม ความมีคุณภาพของการศึกษา และการเป็นศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 

  

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,131