เที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย

เที่ยวบาหลี...ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง บาหลี  เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย

บาหลี เป็นเกาะที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะแม้แต่หน้าฝน แต่ฝนไม่ได้ตกทั้งวัน

เวลา : เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ฤดูกาลท่องเที่ยวบาหลี บาหลีมี 2 ฤดูเหมือนกับภาคใต้ของประเทศไทย 2 ฤดูกาล คือ หน้าฝนและหน้าร้อน
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน
เดือนที่มีอากาศเย็นสบาย คือเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม ช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดคือ เดือนธันวาคม และมกราคม
เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม

กรุณากรอกข้อความ...


 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : 10-14, 11-15 เม.ย. 63
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน : Thai Airways
  เริ่มต้นที่ : ฿31,999.-
กรุณากรอกข้อความ...

 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : ม.ค. 63 - มิ.ย. 63
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Thai Lion Air
  เริ่มต้นที่ : ฿13,999.-

 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : ก.พ. 63 - มิ.ย. 63
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Thai Lion Air
  เริ่มต้นที่ : ฿9,999

 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : ม.ค. 63 - เม.ย. 63
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน : Thai Airways
  เริ่มต้นที่ : ฿31,999.-

 • รหัสทัวร์ : ZDPS08
  เดินทาง : ธ.ค. 62 - มี.ค .63
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIR ASIA
  เริ่มต้นที่: 12,999.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 120,665