เที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย

เที่ยวบาหลี...ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง บาหลี  เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย

บาหลี เป็นเกาะที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะแม้แต่หน้าฝน แต่ฝนไม่ได้ตกทั้งวัน

เวลา : เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ฤดูกาลท่องเที่ยวบาหลี บาหลีมี 2 ฤดูเหมือนกับภาคใต้ของประเทศไทย 2 ฤดูกาล คือ หน้าฝนและหน้าร้อน
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน
เดือนที่มีอากาศเย็นสบาย คือเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม ช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดคือ เดือนธันวาคม และมกราคม
เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม


 • รหัสทัวร์ : BT-BAL04_FD
  เดินทาง : กค - สค .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA
  เริ่มต้นที่ 19,900.-

 • รหัสทัวร์ : QE1DPS-TG001
  เดินทาง : สค - ธค.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 22,900.-

 • รหัสทัวร์ : BZDPS04
  เดินทาง : พค - กค .62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA
  เริ่มต้นที่ 15,888.-
  เที่ยวเกาะสวรรค์ 'บาหลี' ดินแดนแห่งมนต์ขลัง วัดอูลันดานูบราตัน บาหลี วิหารกลางทะเลทานาล็อต สักการะวัดหลวงเบซากีห์ ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

 • รหัสทัวร์ : BALI-BOROFD
  เดินทาง : 25-29 , 26-30 ก.ค. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIR ASIA
  เริ่มต้นที่: ฿25,999.-

 • รหัสทัวร์ : SUPERB BALI PREMIUM
  เดินทาง : มิย -ธค .62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 26,999.-

 • รหัสทัวร์ : SUPERB BALI-BUROBUDUR-BESAKIH
  เดินทาง : มิย - ธค .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 31,999.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 113,434