---- -- ------- ---- ----- --- --- ---

เที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย

เที่ยวบาหลี...ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง บาหลี  เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย

บาหลี เป็นเกาะที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะแม้แต่หน้าฝน แต่ฝนไม่ได้ตกทั้งวัน

เวลา : เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ฤดูกาลท่องเที่ยวบาหลี บาหลีมี 2 ฤดูเหมือนกับภาคใต้ของประเทศไทย 2 ฤดูกาล คือ หน้าฝนและหน้าร้อน
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน
เดือนที่มีอากาศเย็นสบาย คือเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม ช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดคือ เดือนธันวาคม และมกราคม
เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม


 • รหัสทัวร์ :DPS02
  เดินทาง : กย - ธค 65
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA
  เริ่มต้น : ฿17,999.-

 • รหัสทัวร์ : SPHZ-B1
  เดินทาง : ส.ค. – ธ.ค. 2565
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA
  เริ่มต้น : ฿17,999.-

 • รหัสทัวร์ : SPHZ-B2
  เดินทาง : กย – ธ.ค. 2565
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA
  เริ่มต้น : ฿30,999.-

 • รหัสทัวร์ : SPHZ-B3
  เดินทาง : 30ธันวาคม65- 02มกราคม66
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI
  เริ่มต้น : ฿33,999.-

     

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 193,903